opc_loader

Algemene voorwaarden

Kookparty algemene voorwaarden
Kookparty bemiddelt opdrachten tussen de kookconsulent (hierna: de opdrachtnemer) en de klant (hierna: de opdrachtgever).

Annuleren

Algemeen
De opdrachtgever kan tot 14 dagen voor aanvang van de Kookparty kosteloos annuleren.  Wanneer de opdrachtgever binnen 14 tot 3 dagen voor aanvang van een Kookparty annuleert, worden de volgende kosten gefactureerd: voorbereidende werkzaamheden van de opdrachtnemer ad. € 50,00 incl. 21% btw en eventuele daarbij komende gemaakte kosten, zoals de inkoop van producten voor de geplande Kookparty. Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van de Kookparty betaalt de opdrachtgever het gehele bedrag van de reservering. 

Ziektes / pandemie
Indien wegens ziektes of een pandemie het niet mogelijk is de Kookparty te verzorgen dan wordt een nieuwe datum met de opdrachtgever ingepland. In dergelijke omstandigheden is annuleren altijd kosteloos. De opdrachtnemer kan, in overleg met de opdrachtgever, een afspraak maken over een vergoeding w.b.t de reeds ingekochte producten en voor de inkoop van producten voor de nieuwe datum.

Extreme weersomstandigheden 
Bij extreme weersomstandigheden die maken dat het voor de opdrachtnemer niet veilig is om de weg op te gaan, wordt de Kookparty verplaatst naar een nieuwe datum. In dergelijke omstandigheden is annuleren altijd kosteloos. De opdrachtnemer kan, in overleg met de opdrachtgever, een afspraak maken over een vergoeding w.b.t de reeds ingekochte producten en voor de inkoop van producten voor de nieuwe datum.

Wijzigingen Kookparty
Tot 72h voor aanvang van de Kookparty kan de opdrachtgever kosteloos wijzigingen doorvoeren, dit geldt voor groepen tot en met 20 personen. Voor groepen groter dan 20 personen kunt u maximaal tot een week voor aanvang kosteloos wijzigingen doorvoeren waarna er € 25,00 incl. 21% btw door de opdrachtnemer in rekening wordt gebracht bij de opdrachtgever voor de extra werkzaamheden.

Reserveren
Als u akkoord gaat met de prijsopgave, dan raadplegen wij eerst de beschikbaarheid van het team. Indien de gewenste datum beschikbaar is, dan wordt deze in optie genomen voor de duur van 3 dagen. In uitzonderlijke gevallen kunt u een optie op de gewenste datum aanvragen voor 7 dagen. Vervolgens vernemen wij graag z.s.m. of we de boeking definitief kunnen inplannen.
 

Betaling
Voor alle boekingen in België of in Nederland, bij Kookparty dient ongeacht het aantal deelnemers vóóraf het volledige bedrag te worden voldaan aan Kookparty of aan de kookconsulent. Daarna wordt de boeking definitief ingepland.


Eventuele extra reisvergoeding
Voor het uitvoeren van een Kookparty wordt altijd de meest dichtstbijzijnde opdrachtnemer ingepland. Indien geen opdrachtnemer beschikbaar is in de regio van een geplande Kookparty kan, met akkoord van de opdrachtgever, een opdrachtnemer van buiten de regio ingepland worden. Kookparty hanteert daarvoor een extra reisvergoeding van € 35,00 tot maximaal € 70,00 incl. 21% btw. 

Eventuele parkeerkosten
Als de opdrachtgever een Kookparty boekt dient aangegeven te worden wat de parkeermogelijkheden zijn. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Feestdagen toeslag
Voor boekingen die vallen op feestdagen rekent Kookparty een meerprijs van € 50,00 incl. 21% btw.

Geschillen
Daar Kookparty geen rol speelt in de uitvoer van de opdracht, kan Kookparty noch bemiddelen noch verantwoordelijk worden gesteld na de uitvoer van de werkzaamheden door de opdrachtnemer. Geschillen die plaatsvinden na de uitvoer van een opdracht dienen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in onderlinge afstemming opgelost te worden. NB: op deze voorwaarde is één uitzondering, namelijk in het geval van een Kookparty geboekt bij een partnerlocatie van Kookparty. In dergelijk geval dient bij een geschil door de opdrachtgever dan wel opdrachtnemer met Kookparty contact opgenomen te worden. Het geschil zal dan door Kookparty opgelost worden. 

© 2022 www.kookparty.com